You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Прозорість

ГПУ створила органи прокурорського самоврядування — Раду прокурорів та Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію. Їх завдання — зробити прозорою кадрову політику та допомогти приймати незалежні рішення щодо призначення кандидатів на прокурорські посади.

Усі без винятку прокурори керуються кодексом професійної етики. Він окреслює моральні принципи, за якими працюють співробітники органів прокуратури.

Генеральна інспекція є самостійним структурним підрозділом Генеральної прокуратури України, завдання якої — запобігати правопорушенням серед працівників органів прокуратури.

ГПУ створила органи прокурорського самоврядування — Раду прокурорів та Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію. Їх завдання — зробити прозорою кадрову політику та допомогти приймати незалежні рішення щодо призначення кандидатів на прокурорські посади.

Прокурорське самоврядування здійснюється через Всеукраїнську конференцію прокурорів та Раду прокурорів України. Найвищим органом прокурорського самоврядування є Всеукраїнська конференція прокурорів.

Всеукраїнська конференція прокурорів:

 • заслуховує звіт Ради прокурорів України про виконання завдань органів прокурорського самоврядування, стан фінансування та організаційного забезпечення діяльності прокуратури;
 • обирає членів Вищої ради правосуддя та приймає рішення про припинення їх повноважень відповідно до Конституції і законів України;
 • призначає членів Ради прокурорів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
 • затверджує Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів та положення про Раду прокурорів України;
 • приймає положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
 • звертається до органів державної влади та їх посадових осіб із пропозиціями щодо вирішення питань діяльності прокуратури;
 • розглядає інші питання прокурорського самоврядування та здійснює інші повноваження відповідно до закону.

У період між всеукраїнськими конференціями прокурорів вищим органом прокурорського самоврядування є Рада прокурорів України.

Рада прокурорів України:

 • вносить рекомендації про призначення та звільнення прокурорів з адміністративних посад. У разі якщо Генеральний прокурор не погоджується з рекомендованою Радою прокурорів України кандидатурою і відмовляє у призначенні на посаду, він вносить на розгляд Ради прокурорів України іншу кандидатуру;
 • організовує впровадження заходів щодо забезпечення незалежності прокурорів, поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності прокуратур;
 • розглядає питання правового захисту прокурорів, соціального захисту прокурорів та членів їхніх сімей і приймає відповідні рішення з цих питань;
 • розглядає звернення прокурорів та інші повідомлення про загрозу незалежності прокурорів, вживає за наслідками розгляду відповідних заходів (повідомляє відповідні органи про підстави для притягнення до кримінальної, дисциплінарної чи іншої відповідальності; ініціює розгляд питання щодо вжиття заходів забезпечення безпеки прокурорів; оприлюднює заяви від імені прокурорського корпусу про факти порушення незалежності прокурора; звертається до міжнародних організацій з відповідними повідомленнями тощо);
 • розглядає звернення щодо неналежного виконання прокурором, який обіймає адміністративну посаду, посадових обов’язків, встановлених для відповідної адміністративної посади;
 • звертається з пропозиціями про вирішення питань діяльності прокуратури до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 • здійснює контроль за виконанням рішень органів прокурорського самоврядування.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів є колегіальним органом, який відповідно до повноважень, передбачених цим Законом, визначає рівень фахової підготовки осіб, які виявили намір зайняти посаду прокурора, та вирішує питання щодо дисциплінарної відповідальності, переведення та звільнення прокурорів з посади.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів:

 • веде облік даних про кількість посад прокурорів, у тому числі вакантних та тимчасово вакантних;
 • проводить добір кандидатів на посаду прокурора в установленому цим Законом порядку;
 • бере участь у переведенні прокурорів;
 • розглядає дисциплінарні скарги про вчинення прокурором дисциплінарного проступку та здійснює дисциплінарне провадження;
 • - за результатами дисциплінарного провадження і за наявності підстав приймає рішення про накладення на прокурора Генеральної прокуратури України, регіональної та місцевої прокуратури дисциплінарного стягнення або рішення про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора.

Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів визначає основні принципи, моральні норми та правила прокурорської етики, якими повинні керуватися прокурори при виконанні своїх службових обов’язків та поза службою.

Завантажити документ

 • веде облік даних про кількість посад прокурорів, у тому числі вакантних та тимчасово вакантних;
 • проводить добір кандидатів на посаду прокурора в установленому цим Законом порядку;
 • бере участь у переведенні прокурорів;
 • розглядає дисциплінарні скарги про вчинення прокурором дисциплінарного проступку та здійснює дисциплінарне провадження;
 • за результатами дисциплінарного провадження і за наявності підстав приймає рішення про накладення на прокурора Генеральної прокуратури України, регіональної та місцевої прокуратури дисциплінарного стягнення або рішення про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора.
Генеральна інспекція Генеральної прокуратури є самостійним структурним підрозділом Генеральної прокуратури України.