You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Функції та принципи

Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII «Про прокуратуру» визначає правові засади організації і діяльності прокуратури України, статус прокурорів, порядок здійснення прокурорського самоврядування, а також систему прокуратури України.

Завданням Прокуратури України є захист прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

Функції

 • Підтримання державного обвинувачення в суді;
 • Представництво інтересів громадянина або держави в суді;
 • Нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
 • Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
Принципи
 • Верховенство права та визнання людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю;
 • Законність, справедливість, неупередженість та об’єктивність;
 • Територіальність;
 • Презумпція невинуватості;
 • Незалежність прокурорів, що передбачає існування гарантій від незаконного політичного, матеріального чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним рішень при виконанні службових обов’язків;
 • Політична нейтральность;
 • Недопустимість незаконного втручання прокуратури в діяльність органів законодавчої, виконавчої і судової влади;
 • Повага до незалежності суддів, що передбачає заборону публічного висловлювання сумнівів щодо правосудності судових рішень поза межами процедури їх оскарження у порядку, передбаченому процесуальним законом;
 • Прозорість діяльності прокуратури, що забезпечується відкритим і конкурсним зайняттям посади прокурора, вільним доступом до інформації довідкового характеру, наданням на запити інформації, якщо законом не встановлено обмежень щодо її надання;
 • Неухильне дотримання вимог професійної етики та поведінки;
 • Підзвітність суспільству про діяльність та результати.